Vetlanda Konst

 

Till salu


Medlemserbjudande
För beställning eller information - kontakta någon i
styrelsen.
Försäljningen sker på Konstföreningens Hus.
...................
Jubileumslitografi
Vår Jubileumslitografi Vetlanda Konstförening 60 år finns nu ute till
försäljning. Priset är kraftigt subventionerat och är för medelmmar 800:-
(icke medlemmar 1200:-)
Du kan köpa litografin under pågående utställningar eller kontakta Du
någon i styrelsen.
Konstnären heter Bo Lundwall och Bo har tidigare ställt ut sina
fantastiskt välgjorda bilder hos oss. Bo har bland annat gjort förlagor
till flera svenska frimärken med djurmotiv.
Motivet på denna jubileumslitografi kommer Bo att hämta från
Illharjen.
Upplagan år 250 st
Strömstaren
Vill Du se mer av Bo Lundvall går Du vidare till konstnärens hemsida
Bo Lundvall >>